دوازده عامل فقر از لسان مبارک امیرالمومنین(ع)

1- ایستاده شانه كردن موجب فقر مى ‏شود.

2- سوگند نادرست خوردن موجب فقر مى ‏شود.
3- زنا كردن موجب فقر مى ‏شود.
4- اظهار حرص موجب فقر مى‏ شود.
5- خوابیدن در عصر موجب فقر مى‏ شود.
6- خوابیدن پیش از طلوع آفتاب موجب فقر مى ‏شود.
7- عادت به دروغ گوئى موجب فقر مى‏ شود.
8- زیاد شنیدن موسیقى موجب فقر مى‏ شود.
9- تقدیر و تنظیم نكردن معیشت موجب فقر مى ‏شود.
10- قطع رحم موجب فقر مى ‏شود.
11- بول در حمام موجب فقر مى ‏شود.
12- به حال جنابت غذا خوردن موجب فقر مى ‏شود.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 235
طبقه بندی: ولایت، امر به معروف و نهی از منكر، سیاسی و اجتماعی، احادیث،

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 02:40 ب.ظ | نویسنده : علی مطیعی | نظرات